Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Folketingets Ombudsmand følger efter anmodning fra Folketinget udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap og foretager i den forbindelse bl.a. tilsyn med den fysiske tilgængelighed for mennesker med handicap.

På disse tilsynsbesøg undersøger ombudsmandens medarbejdere, om de regler, der skal sikre, at offentlige bygninger er tilgængelige for alle, overholdes. Ombudsmandens medarbejdere har måleudstyr med for at tjekke, om eksempelvis ramper for kørestolsbrugere har en hældningsgrad, som stemmer overens med byggereglerne. En medarbejder hos ombudsmanden, som er kørestolsbruger, deltager i tilsynsbesøgene.

Folketingets Ombudsmand samarbejder desuden med Institut for Menneskerettigheder og Det Centrale Handicapråd om at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention.

GENNEMFØRTE TILGÆNGELIGHEDSTILSYN I 2015

GENNEMFØ RTE TILGÆNGELIGHEDSTILSYN I 2015

HVAD FØRTE BESØGENE TIL?

Tilgængelighedstilsynet på læreruddannelsen på professionshøjskolen University College Nordjylland førte bl.a. til en række anbefalinger om parkerings- og adgangsforhold, de indendørs gangarealer og en lift. Ombudsmanden gav også anbefalinger om indretning af handicaptoiletter, inddragelse af tilgængelighed ved renovering af en række undervisningsfaciliteter og skiltning om teleslynge. Ombudsmanden bemærkede, at skolens tilbud om en applikation til mobiltelefoner, der kan guide alle besøgende rundt på campus, herunder med særlig information for besøgende med handicap, var et fint initiativ.

Sagen om tilgængelighedstilsynet på Skovvangskolen var ikke endeligt afsluttet, da beretningen blev sendt til tryk.

Flere oplysninger om ombudsmandens arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap og ombudsmandens rapporter om tilgængelighedstilsyn kan findes på ombudsmanden.dk/handicap.

Læs også:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn tvangsudsendelser