Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Klik på dato og overskrift for at læse nyhederne i deres fuld længde.

5. januar

Grønlandske detentioner i ombudsmandens søgelys

Efter tilsynsbesøg i en række grønlandske detentioner og anstalter rejser ombudsmanden nu kritiske spørgsmål over for bl.a. Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen som øverste ansvarlige myndigheder.


26. januar

Ombudsmanden støtter gennemgang af børns klagemuligheder

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, bakker op om socialministerens plan om en gennemgang af børns klagemuligheder.


1. februar

Kronik: Børnekontor eller børneombudsmand?

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, kommenterer i en kronik i Berlingske i dag debatten om ombudsmandens børnekontor og behovet for en egentlig børneombudsmand. (…)


2. februar

Ombudsmandens direktør fratræder – men bliver i institutionen

Direktør Jens Møller har besluttet med virkning fra 1. september 2015 at fratræde sin stilling. Han tiltræder samtidig en stilling som kommitteret på deltid. Jens Møller er på det tidspunkt 65 år.


3. februar

Skarp kritik af lange ophold på overbelagt akutinstitution

Folketingets Ombudsmand understreger i en ny udtalelse, at børn og unge bør opholde sig så kort tid som muligt på en akutinstitution. Udtalelsen kommer i forbindelse med skarp kritik af, at seks børn måtte vente i 1 til 2½ år på Esbjerg Kommunes akutinstitution, Nordstjernen. (…)


11. februar

Ombudsmanden: Et valgsted bør være let tilgængeligt for mennesker med handicap

Selv om man er kørestolsbruger, har nedsat syn eller har andre typer handicaps, bør det være nemt at komme ind i et valglokale og afgive sin stemme. Det siger ombudsmanden, efter at han har gennemført fire tilgængelighedsinspektioner af valgsteder ved seneste kommunalvalg.


12. februar

Nye skridt i Eritrea-sagen

Folketingets Ombudsmand modtog tirsdag Justitsministeriets afgørelser i sagerne om Udlændingestyrelsens tjenstlige advarsler til to medarbejdere i forbindelse med Eritrea-sagen.

Ombudsmanden har nu spurgt Folketingets udvalg for udlændinge- og integrationspolitik, om udvalget har taget stilling til Eritrea-sagen. (…)


23. februar

Ombudsmandens internationale arbejde i 2014

Folketingets Ombudsmand har netop offentliggjort sin årlige rapport om det internationale arbejde.

I 2014 har ombudsmanden lagt mange ressourcer i at udvikle det samarbejde med Kina, der blev påbegyndt i 2013. Han har samtidig taget de første skridt til samarbejde med Myanmar og Iran. (…)


24. februar

Gymnasier må ikke opfinde egne sanktioner

Når skoleledere på gymnasiale uddannelser vil skride ind med sanktioner over for elever, der har overtrådt skolens regler, skal de holde sig til de muligheder, som lovgivningen udstikker. Det fremgår af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.


25. februar

Udlændinges meldepligt bliver igen vurderet rettidigt

Udlændinge på tålt ophold får igen hvert halve år vurderet, om deres pligt til at melde sig hos politiet er i overensstemmelse med reglerne. Det har Justitsministeriet meddelt ombudsmanden, som rejste sagen, efter at det kom frem, at de halvårlige revurderinger var gået i stå på grund af lange sagsbehandlingstider i Justitsministeriet.


27. februar

Ombudsmanden går videre med undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager

Folketingets Ombudsmand har netop bedt fire udvalgte ministerier om nærmere oplysninger om aktindsigtssager, hvor den såkaldte ministerbetjeningsregel har været i brug. Ombudsmanden vil se nærmere på de fire ministeriers brug af princippet om meroffentlighed i disse sager.


27. februar

Ombudsmanden beder region om oplysninger efter hospitalsvicedirektørs middag med ambassadør

Ombudsmanden har i dag bedt Region Hovedstaden om at oplyse nærmere om baggrunden for en middag hos den saudiarabiske ambassadør i Danmark, som en vicedirektør for Hvidovre Hospital for nylig deltog i sammen med sin ægtefælle og en anden læge fra hospitalet.


3. marts

Embedsmænd måtte ikke anvende fribilletter til private ledsagere

Som offentligt ansat kan man ikke uden videre tage en privat ledsager gratis med til et arrangement, hvor man selv deltager som led i sit arbejde. Det er et af budskaberne i en udtalelse, som Folketingets Ombudsmand netop har sendt til Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.


5. marts

Politiet vil lave oversigter over magtbrug ved tvangsudsendelser

For første gang har politiet udarbejdet en sammenfattende beskrivelse af brug af magtmidler i forbindelse med tvangsudsendelser. Det sker på baggrund af en anbefaling fra Folketingets Ombudsmand, der løbende fører tilsyn med politiets tvangsudsendelser.


10. marts

Meroffentlighed gælder også ved ministerbetjening

Efter henstilling fra Folketingets Ombudsmand har Transportministeriet givet en journalist meraktindsigt i to interne dokumenter. Der er tale om såkaldte forelæggelsessider til transportministeren i en sag om Transportministeriets håndtering af revnede aksellejer på IC4-tog.


27. marts

Ombudsmandsinstitutionen fylder 60 år

Ombudsmandsinstitutionen runder 60 år på onsdag den 1. april. Jubilæet blev i dag markeret med et fagligt seminar under titlen Ombudsmand i Norden med oplæg fra flere nordiske ombudsmænd. I eftermiddag har jubilæet været markeret i Folketinget med taler af blandt andre Folketingets formand, justitsministeren og ombudsmanden.


30. marts

Myndigheder bør overholde og revidere frister for sagsbehandling

Venter man på svar fra kommunen i en socialretlig sag, har man ikke kun krav på så hurtig sagsbehandling som muligt, men også på at vide, hvor lang tid man skal regne med at vente.

Disse grundlæggende regler har ombudsmanden netop understreget over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune. (…)


1. april

Frit skolevalg på specialundervisningsområdet kan ikke nægtes alene på grund af prisen

Kommuner kan ikke alene på grund af prisen afvise en elevs ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet. Det viser en ny udtalelse fra Ombudsmandens Børnekontor.


7. april

Ombudsmanden: Vigtigt at få taget diskussion om børneombud

”Ombudsmandens Børnekontor blev sat i verden for sammen med Børnerådet og Børns Vilkår at udgøre en del af et samlet børneombud, der skal styrke børns rettigheder. Jeg synes, at børnekontoret er kommet godt i gang, men det er vigtigt at få taget diskussionen om, hvorvidt vi har fundet den endelige model på hele området.”

Det siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, godt to år efter at børnekontoret blev etableret. Meldingen kommer i forbindelse med ombudsmandens beretning for 2014 og samtidig med en debat om, hvorvidt der er brug for yderligere instanser på børneområdet.


9. april

Socialtilsyn burde have vejledt mistænkt leder om selvinkriminering

Inden politiet afhører en mistænkt, skal den mistænkte have at vide, at han ikke er forpligtet til at udtale sig. Det er et velkendt princip for politiet, men en ny sag fra Folketingets Ombudsmand illustrerer, at også andre myndigheder skal være opmærksomme på det.


15. april

Offentligt ansatte skal passe på med invitationer – men hospitalsvicedirektør frifindes

Offentligt ansatte skal passe meget på med at acceptere f.eks. frokostinvitationer fra privatpersoner i tjenstlige sammenhænge. Det kan nemlig skabe mistanke om usaglig særbehandling og skade tilliden til myndighederne.

Dette princip understreger Folketingets Ombudsmand i en sag, hvor en vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital og hans ægtefælle tog imod en frokostinvitation fra den saudiarabiske ambassadør. (…)


5. maj

Journalist fik ministerbetjeningsdokumenter efter princip om meroffentlighed

En journalist fik for nylig aktindsigt i en række høringssvar vedrørende en omdiskuteret ændring af udlændingeloven, der i første omgang blev tilbageholdt af Justitsministeriet som en del af ministerbetjeningen. Efter ombudsmandens høring gav Justitsministeriet imidlertid journalisten aktindsigt, og ombudsmanden indstillede derfor sin undersøgelse i sagen.


8. maj

Ombudsmanden konstaterer mangler i Offentlig Digital Post

I to nye redegørelser peger ombudsmanden på juridiske mangler ved Offentlig Digital Post, som de fleste danskere siden 1. november 2014 har mod- taget post fra offentlige myndigheder i. Bl.a. er det i nogle tilfælde ikke muligt at se, hvilken offentlig myndighed der er afsender af et brev. (…).


13. maj

Forfatter har ret til at vide, hvem der vurderede roman

Hvilken konsulent står bag beslutningen om, at min roman ikke er egnet til landets biblioteker? Det spørgsmål ville en forfatter have svar på, efter at Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC) tidligere i år bestemte, at hans roman ikke skulle bibliotekskatalogiseres. I første omgang afviste DBC at udlevere navnet på konsulenten, der havde vurderet romanen, men efter en henstilling fra Folketingets Ombudsmand har forfatteren nu fået navnet oplyst.


26. maj

Ombudsmanden udnævner direktør med stærk international profil

Jonas Bering Liisberg er udnævnt til ny direktør hos Folketingets Ombudsmand fra den 1. september 2015. Han afløser direktør Jens Møller, der overgår til en stilling som kommitteret.


28. maj

Ombudsmanden: Udsendelse af 10-årig var overordentlig kritisabel

Ombudsmanden retter i en ny redegørelse meget alvorlig kritik mod Udlændingestyrelsen, fordi styrelsen tillod, at en 10-årig serbisk dreng i oktober 2011 blev udsendt af Danmark. (…)


2. juni

Ombudsmanden: Psykiatriske afdelinger bør få bedre overblik over tvang

Nogle psykiatriske afdelinger har ikke tilstrækkeligt overblik over, om der er mønstre i og årsager til den tvang, som de bruger over for deres patienter – f.eks. tvangsfiksering. Derfor kan det være svært at sætte systematisk ind på at mindske brugen af tvang.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand på baggrund af besøg på i alt 31 psykiatriske afsnit igennem 2014.


3. juni

Justitsministeriet lover hurtigere svar i sager om bevarelse af indfødsret

Justitsministeriet vil nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om unge udlandsdanskere, som søger om at beholde deres indfødsret (dansk statsborgerskab) og dermed bl.a. adgangen til et dansk pas. Det har ministeriet oplyst, efter at ombudsmanden har stillet en række spørgsmål om behandlingen af sager om bevarelse af indfødsret.


4. juni

Ombudsmanden opfordrer til afklaring af regler om specialbørnehaver

En kommune omlagde en specialbørnehave til en almindelig børnehave og kunne derved indføre forældrebetaling og årligt spare ca. 1,7 mio. kr. Lignende omlægninger er gennemført i andre kommuner. Men er det lovligt?

Det har ombudsmanden undersøgt, og han finder spørgsmålet meget tvivlsomt. Derfor opfordrer han nu Socialministeriet til afklaring af reglerne, så både forældre og kommuner ved, hvad de skal rette sig efter.


9. juni

Mød ombudsmanden på folkemødet på Bornholm

Magtens kontrollanter er i krydsild fredag den 12. juni kl. 15.00-17.00 ved Danchells Anlæg, mødetelt A25 i Allinge.


10. juni

Ombudsmanden: Sagsbehandlingstider i patientklagesager meget bekymrende

Folketingets Ombudsmand kalder stigende sagsbehandlingstider i patientklagesager ”meget bekymrende”. Han har netop bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svare på, hvad ministeriet vil gøre for at sikre kortere sagsbehandlingstider på området.


23. juni

Skarp kritik af afslag på nyt pas til dansk statsborger fra Sri Lanka

Ombudsmanden kritiserer skarpt, at både Køge Kommune og Rigspolitiet afslog at udstede nyt pas til en dansk statsborger, der for knap 30 år siden var indrejst fra Sri Lanka.


26. juni

SK AT ændrer behandlingen af revisionssager på ejendomsområdet

SK AT vil fremover være hurtigere til at se på ejendomsvurderingerne i et helt boligområde, hvis vurderingen af en enkelt bolig er blevet underkendt. Det skriver SK AT til ombudsmanden, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmålet. SK AT tilkendegiver endvidere, at boligejere, som retter henvendelse til SK AT, i fremtiden vil blive bedre orienteret om sagernes gang.


29. juni

Myndighederne skal vejlede korrekt om digital selvbetjening

Digitale selvbetjeningsløsninger kan have mange fordele både for borgere og myndigheder, men borgerne har som udgangspunkt stadig ret til selv at vælge, om de vil bruge digitale løsninger eller ej. Dette princip illustreres af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.


30. juni

Privatskolebørn har ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning

Artikel 12 i FN’s Børnekonvention fastslår et barns ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører barnet. Denne ret gælder også for elever på privatskoler og efterskoler, som skolerne ønsker at bortvise eller udskrive. Det fastslår Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.


3. juli

Særdeles kritisabel behandling af anmodning om aktindsigt i Eritreasagen

...

I december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i et enkelt dokument – en redegørelse fra Udlændingestyrelsen i den såkaldte Eritrea-sag. (…)

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at anmodninger om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage. Men der gik mere end 4 måneder, før journalisten fik udleveret dokumentet.

”Anmodningen om aktindsigt omfattede et enkelt dokument. Den blev fremsat på et tidspunkt, hvor Eritrea-sagen var højaktuel, og hvor journalisten derfor havde et indlysende behov for hurtigt svar. Det er særdeles kritisabelt, at han skulle vente mere end 4 måneder”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.


7. juli

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – også kaldet RADS – er efter ombudsmandens opfattelse en myndighed inden for den offentlige forvaltning. Det betyder bl.a., at rådet er omfattet af offentlighedsloven.


13. juli

Skarp kritik af Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

”Det giver ikke mening”, skrev en kvinde til Udbetaling Danmark, da familiens boligstøtte for et helt år blev krævet tilbagebetalt. Både Udbetaling Danmark og senere Ankestyrelsen afviste kvindens protester, men nu har ombudsmanden givet kvinden ret. Han udtaler samtidig skarp kritik af de to myndigheder for grundlæggende juridiske fejl.


23. juli

Utilstrækkelig undersøgelse kostede hjerneskadet kvinde 2 ud af 3 støttetimer

En kvinde med en meget alvorlig hjerneskade har netop fået sin socialpædagogiske støtte på 63 timer om ugen tilbage, efter at Lemvig Kommune for 2 år siden skar den ned til 22 timer. Samtidig skal kommunen nu grundigt undersøge kvindens fremtidige støttebehov, inden den træffer en ny afgørelse.

Det er resultatet af, at kvindens partsrepræsentant klagede til ombudsmanden, der bad Ankestyrelsen om i et nyt svar at forholde sig til en række problemer i sagen. (…)


31. juli

Enlig pensionist havde ret til fuld pension, selv om hun husede syg ven

En enlig kvinde fik besked på at tilbagebetale en del af sin pension, fordi hun havde en syg ven boende. Myndighederne mente ikke, at hun i lovens forstand var ”reelt enlig” længere. Men efter ombudsmandens mellemkomst har kvinden netop fået ret i, at hun stadig er reelt enlig og kan beholde sin fulde pension.


8. september

Ombudsmanden: Lovens krav til folkeskolelærere bør matche virkeligheden

Folkeskolerne ansætter ikke sjældent undervisere uden læreruddannelse – f.eks. unge, som alene har en studentereksamen. Den praksis er ikke i overensstemmelse med folkeskoleloven. Derfor har ombudsmand Jørgen Steen Sørensen opfordret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udarbejde et lovforslag, så den eksisterende praksis kommer til at stemme overens med loven.


11. september

Forkert at tage personlig hjælpeordning fra blind kvinde

En blind kvinde i kørestol blev frataget en såkaldt BPA-ordning, som gav hende ret til personlige hjælpere i 59 timer om ugen. Men beslutningen viste sig at være truffet på et forkert grundlag, og nu skal Odense Kommune give kvinden ordningen tilbage og overveje, hvor mange timer hun er berettiget til.

Det er resultatet af en sag, som ombudsmanden tog op efter at have set den omtalt i en avis. (…)


14. september

Udsigt til rimelige ventetider for førtidspensionister i Odense Kommune

Førtidspensionister i Odense Kommune har hidtil ventet i gennemsnit knapt 10 måneder på at få behandlet en ansøgning om forhøjelse af pensionen. Efter at ombudsmanden har været i dialog med kommunen, er der kommet ekstra personale til, og kommunen lover nu en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på omkring 3 måneder.


15. september

Ombudsmanden: Vi bør lære af Eritrea-sagen

En gennemgang af mere end 7.000 sider i Eritreasagen har ikke afsløret væsentlige retsbrud. Men ombudsmanden mener alligevel, at det er vigtigt, at myndighederne lærer af forløbet.

”Myndigheder skal ikke bare følge reglerne – de skal også gøre det på en måde, som understøtter borgernes tillid til systemet. Jeg sætter spørgsmålstegn ved, om Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet har levet op til dette grundlæggende princip i Eritrea-sagen”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. (…)


16. september

Status i ombudsmandens undersøgelse af Odense Kommunes behandling af børnesager

Folketingets Ombudsmand behandler i øjeblikket en klage (…) over Odense Kommunes behandling af børnesager. (…)

Ombudsmanden afventer nu, at Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har afholdt samråd den 29. september 2015 om bl.a. denne sag. (…)


16. september

Kronik: Hvad kan vi lære af Eritrea-sagen?

Mere end 7.000 dokumenter i Eritrea-sagen har ikke afsløret væsentlige retsbrud fra myndighedernes side. Men noget synes alligevel at være gået galt, når der er opstået så alvorlig mistanke om urent trav. Det skriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, i en kronik i dag i Berlingske. Han peger på flere forhold, som myndighederne bør lære af, og mener, at Eritrea-sagen fletter sig ind i diskussionen om kulturen i den danske centraladministration.


18. september

Ombudsmanden rejser sag om flygtningeannoncer

Folketingets Ombudsmand er i dag gået ind i sagen om de meget omtalte annoncer, der bl.a. har været trykt i flere libanesiske aviser og er hængt op på danske asylcentre. Ombudsmanden har rejst sagen, efter at annoncerne fra flere sider har været betegnet som vildledende.


29. september

Ombudsmanden: Region Hovedstaden krænkede læges ytringsfrihed

Region Hovedstaden gik for langt under en tele- fonsamtale, hvor en læge på Nordsjællands Hospital blev indkaldt til en tjenstlig samtale. Anledningen var lægens hjemmeside med kritik af den såkaldte 1813-akuttelefon. En lydoptagelse af telefonsamtalen viser efter ombudsmandens opfattelse, at lægen med rette kunne opfatte samtalen som et forsøg på at få ham til at stoppe kritikken.


6. oktober

Ombudsmanden: Myndigheder må ikke afvise nye oplysninger

En borger, som har klaget over en afgørelse, kan normalt altid komme med nye oplysninger til sin sag. Ankestyrelsen kan derfor ikke afvise at inddrage nye oplysninger. Det er nu slået fast, efter at ombudsmanden har spurgt til Ankestyrelsens praksis.


13. oktober

Status i ombudsmandens sag om flygtningeannoncer

Folketingets Ombudsmand bad den 18. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse i sagen om de meget omtalte annoncer, der bl.a. har været optrykt i libanesiske aviser.

Ombudsmanden har i dag stillet ministeriet en række supplerende spørgsmål i sagen (…).


13. oktober

Ombudsmanden afslutter Odense-sag

Efter at 107 vanskeligt stillede børn og deres familier nu igen modtager støtteforanstaltninger fra Odense Kommune, afslutter Folketingets Ombudsmand den sag, som han rejste i slutningen af august.

”Jeg noterer mig, at Odense Kommune har erkendt meget alvorlige fejl og trukket alle relevante afgørelser tilbage. På den baggrund kan jeg ikke gøre mere for de berørte børn eller deres familier”, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.


20. oktober

Udsigt til hurtigere svar på klager over kommuners afgørelser om aktindsigt

Hvis man klager over afslag på aktindsigt i en kommune eller region, kan man fremover regne med væsentlig hurtigere behandling i Statsforvaltningen.

I en konkret sag havde Statsforvaltningen været 7 måneder om at behandle en klage over en kommunes afslag på aktindsigt. Det fik ombudsmanden til at rejse spørgsmålet om Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager over for Social- og Indenrigsministeriet. (…)


3. november

Jørgen Steen Sørensen genvalgt som ombudsmand

Et enstemmigt Folketing har i dag genvalgt Jørgen Steen Sørensen som Folketingets Ombudsmand. Ifølge Lov om Folketingets Ombudsmand skal en ombudsmand vælges efter hvert valg til Folketinget. Jørgen Steen Sørensen tiltrådte stillingen som ombudsmand den 1. februar 2012.


24. november

Ombudsmanden afslutter Eritrea-sagen

Ombudsmanden har nu sat punktum i den såkaldte Eritrea-sag. Det sker, efter at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har erklæret sig enig i ombudsmandens hovedsynspunkter og taget hans bemærkninger til efterretning.


25. november

Kommuner skal være varsomme med at anmelde børn til politiet

Efter at en specialskolelærer blev overfaldet af en 10-årig elev, anmeldte skolen eleven til politiet. Skolen fulgte dermed de retningslinjer, som Halsnæs Kommune havde fastsat og indskærpet.

Men Folketingets Ombudsmand mener ikke, at skolen skulle have anmeldt eleven, og han fastslår i en ny udtalelse, at myndigheder generelt skal være meget varsomme med at anmelde børn under 15 år til politiet. Det skyldes, at børn under 15 år ikke kan straffes.


27. november

Mulighed for offererstatning kan legitimere politianmeldelse af børn

Kommuner må kun anmelde børn til politiet, hvis det er sagligt og relevant. Det understregede Folketingets Ombudsmand tidligere på ugen i en sag fra Halsnæs Kommune. I lyset af nogle reaktioner på ombudsmandens udtalelse i dag på Altinget.dk understreger han nu, at det bl.a. er sagligt og relevant at anmelde børn til politiet, hvis det er nødvendigt for at sikre f.eks. en lærer eller pædagog mulighed for offererstatning.


4. december

Arbejdsløs musiker havde ret til dagpenge

En kvinde skulle tilbagebetale 160.000 kroner i dagpenge, fordi hun var med i en renæssancemusikgruppe, der i gennemsnit optrådte 1-2 gange om året. Men det krav burde efter ombudsmandens opfattelse ikke have været rejst. Han har derfor bedt Ankestyrelsen om at træffe en ny afgørelse.


8. december

Politidirektørs udtalelser var egnede til at begrænse ytringsfrihed

Politidirektøren på Fyn havde efter det oplyste ikke til hensigt at begrænse de ansattes ytringsfrihed, da hun i en artikel i Fyns Amts Avis den 26. oktober 2015 udtalte sig om landbetjentene på Ærøs adgang til at ytre sig. Men politidirektørens udtalelser var egnede til at skabe usikkerhed blandt de ansatte om deres ytringsfrihed. Det skriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, i en udtalelse til Fyns Politi.


10. december

Ombudsmanden udtaler kritik af flygtningeannonce

Den såkaldte flygtningeannonce, som udlændingemyndighederne i september indrykkede i libanesiske aviser, var ikke i overensstemmelse med reglerne for offentlige myndigheders vejledning af borgere. Annoncen var egnet til at give bl.a. syriske flygtninge en forkert opfattelse af den danske asylordning. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand.


18. december

Ombudsmanden tilfreds med udgang på sag om flygtningeannonce

Ombudsmanden er tilfreds med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets seneste udmelding i sagen om den såkaldte flygtningeannonce i libanesiske aviser. Han noterer sig bl.a., at ministeriet ved fremtidige informationsindsatser vil være opmærksom på målgrupper og på præcision i kommunikationen.

Det er ombudsmandens reaktion, efter at han i går modtog Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kommentarer til den kritik, som han offentliggjorde den 10. december 2015. (…)


18. december

Myndigheder skal give journalister præcis henvisning til offentligt tilgængelige oplysninger

Myndigheder kan undlade at give f.eks. journalister indsigt i faktuelle oplysninger fra interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter (ekstrahering), når disse oplysninger allerede er offentligt tilgængelige. Men loven kræver, at journalisten så får en præcis henvisning til, hvor oplysningerne kan findes. Journalisten skal nemlig kunne se, hvilke konkrete oplysninger myndigheden har undladt at ekstrahere.

Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden