Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Administrativ afdeling

Administrationschef Christian Ørslykke Møller

HR-Udvikling

Personalekonsulent Lisbeth Kongshaug

Information, Journal og Kommunikation

Informationskonsulent Karen Nedergaard

Referent Eva Jørgensen
Referent Julie Gjerrild Jensen
Overassistent Anne Mathilde Chavez Svendsen
Overassistent Birgit Kehlet-Hansen
Overassistent Denise Schärfe
Overassistent Harriet Lindegaard Hansen
Overassistent Olga Bardenshtein

IT

It-driftsmedarbejder Seyit Ahmet Özkan

It-driftsmedarbejder Uffe Larsen

Service

Serviceleder Jeanette Schultz

Receptionist Lisbet Pedersen

Driftsmedarbejder Flemming Wind Lystrup
Driftsmedarbejder Niels Clemmensen

Husbetjent Annitta Lundahl
Husbetjent Charlotte Jørgensen
Husbetjent Kirsten Morell
Husbetjent Pia Beck
Husbetjent Suphaporn Nielsen

Økonomi og Personaleadministration

Controller Torben Frimer-Larsen

Fuldmægtig Mette Vestentoft

Serviceleder Jeanette Schultz
Kontorfuldmægtig Jannie Svendsen
Kontorfuldmægtig Lone Gundersen
Overassistent Neel Bjellekjær

Centrale arbejdsområder

- Den årlige beretning
- Økonomi og personale
- Kontrakter og indkøb
- HR-udvikling
- Organisationsudvikling
- Information og kommunikation
- IT
- Service og vedligehold
- Journal

Pr. 31. december 2015