Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Område 2 - Sociale sager mv. og offentlig personaleret

Områdechef Kirsten Talevski
Kontorchef Susanne Veiga
Fungerende souschef Marjanne Kalsbeek

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen

Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Camilla Ban
Fuldmægtig Christoffer Bruus
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting

Studentermedhjælper Julie Schultz
Studentermedhjælper Louise Strøyer Jensen

Centrale arbejdsområder

- Social- og arbejdsmarkedsret
- Offentlig personaleret

Pr. 31. december 2015