Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Område 5 - Miljø-, sundheds- og udlændingeret mv. samt Sprog- og servicecenteret

Kontorchef Johannes Martin Fenger
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen
Souschef Vibeke Lundmark

Fuldmægtig Kristine Holst Hedegaard
Fuldmægtig Lykke Leth Nielsen
Fuldmægtig Morten Juul Gjermundbo
Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Cecilie Rahbek

Centrale arbejdsområder

- Miljø og planlægning
- Byggeri og boliger
- Energi
- Fødevarer og landbrug
- Kommuner og regioner mv.
- Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
- Udlændinge
- Person- og navneret, fonde og arv

Sprog- og Servicecenteret

Souschef Vibeke Lundmark

Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen
Overassistent Gurli Søndergaard
Overassistent Marianne Anora Kramath Jensen

Centrale arbejdsområder

- Oversættelse (engelsk og tysk)
- Korrekturlæsning
- Tolkeformidling
- Produktionsstatistik
- Klagebekræftelse
- Besvarelse af henvendelser sendt til orientering

Pr. 31. december 2015