Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Tilsynsafdelingen

Afdelingschef Morten Engberg
Souschef Erik Dorph Sørensen
Souschef Stine Marum

Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Mai Gori
Fuldmægtig Marta Warburg
Fuldmægtig Mette Vestentoft
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted
Fuldmægtig Ulrik í Hjøllum

Handicapkonsulent Anders J. Andersen

Overassistent Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Mia Larsen
Studentermedhjælper Thea Flem Dethlefsen

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed, der især omfatter:

- Fængsler
- Arresthuse
- Kriminalforsorgens pensioner
- Detentioner
- Psykiatriske afdelinger
- Sociale og socialpsykiatriske botilbud
- Ligebehandling af mennesker med handicap
- Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især konkrete sager om:

- Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
- Politi og straffesager
- Psykiatri
- Sociale institutioner

Pr. 31. december 2015